Đặt hàng

Hiện tại khách hàng có thể đến trực tiếp các địa chỉ mua hàng của EGA-CAKE để mua hàng trực tiếp hoặc đặt hàng. Đồng thời chúng tôi tiếp nhận đơn hàng qua điện thoại:
Hiện tại chúng tôi hỗ trợ đặt hàng với 03 hình thức sau đây:

  • Đặt hàng trực tiếp tại cửa hàng
  • Đặt hàng trực tuyến
  • Đặt hàng qua hotline: 0999999999

Xác Nhận Đơn Hàng

Chúng tôi sẽ sử dụng các thông khách hàng cung cấp để tiến hành xác nhận đơn hàng.

Thay Đổi, Hủy Bỏ Giao Dịch tại

Trong mọi trường hợp quý khách đều có quyền hủy bỏ đơn hàng sau khi thực hiện các biện pháp sau:
Thông báo cho về việc hủy đơn hàng qua đường dây nóng 0999999998

Chương Trình Ưu Đãi

EGA-CAKE có áp dụng chương trình chiết khấu ưu đãi dành cho khách hàng tại từng thời điểm cụ thể khác nhau